WOMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:ul. Franciszka Hynka 6
80-465 Gdańsk
Sąd
rejestrowy:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS:0000510314
NIP:584-273-60-52
Kapitał zakładowy:
3.977.000,00 zł

Copyright 2015 WOMA sp. z o.o.       Polityka prywatności

Performed by RACOB